Diferències entre videoconferència i videostreaming

En telecomunicacions, Exit Audiovisuals compta amb els equips necessaris per dur a terme una videoconferència i videostreaming. Es tracta de sistemes que permeten una comunicació a través d’internet i són ideals per a tot tipus d’esdeveniments, reunions corporatives, petites trobades empresarials … Avui us presentem les seves principals característiques:

Una videoconferència és una plataforma bidireccional de connexió de vídeo en directe entre diferents persones situades en llocs diferents a través d’Internet. La videoconferència permet la comunicació visual entre un conjunt de persones des de qualsevol part del món. Es tracta d’un sistema multipunt o punt a punt ideal per a reunions de negocis o meetings empresarials. La conferència es pot realitzar mitjançant IP o XDSI (equip POLYCOM), o en segon lloc, mitjançant la instal·lació d’un programari en cada un dels punts.

D’altra banda, comptem amb equips audiovisuals per al desenvolupament de videostreaming. Una plataforma unidireccional que permet la retransmissió d’arxius multimèdia (àudio o àudio i vídeo) a través d’Internet, des d’un lloc d’emissió a diferents llocs de recepció. El videostreaming és ideal per a la retransmissió de tota mena d’esdeveniments en directe a qualsevol part del món i la reproducció pot ser emmagatzemada per a un posterior visionat.

Quant a les seves diferències, el videostreaming té un abast molt més gran que la videoconferència i es realitza des d’un únic punt d’origen a moltes destinacions. La videoconferència, en canvi, pot tenir tantes connexions de vídeo i àudio diferents com participants hi hagi, però se sol utilitzar per a un intercanvi entre un grup limitat de persones.

A més, tots dos sistemes tenen una diferència clara, la interacció. La videoconferència és bidireccional, permet una participació activa i interrupcions dels participants, mentre que el videostreaming no permet aquest intercanvi, hi ha un punt d’origen i molts destinataris.

Són dos sistemes molt utilitzats actualment per a diferents tipus d’esdeveniments. Aposta per les telecomunicacions i confia a Exit Audiovisuals per al desenvolupament dels teus projectes audiovisuals.