Roland V-1

  • Número entrades: 4
  • Número sortides: 2
  • Senyal d'entrada: Vídeo compost Y / C
  • Senyal de sortida: Vídeo compost Y / C

Categories

Solicita informació

Fes click aquí...